Heidi Lindholm

MindQ

Heidi Lindholm er uddannet Cand. psych. ved Københavns Universitet i 2004. Autoriseret i 2007 af psykolognævnet. Uddannet Specialist i klinisk- og børneneuropsykologi og godkendt Supervisor ved Dansk Psykolog Forening. Videreuddannet og trænet af professor i psykologi Alan Fruzzetti fra University of Nevada i terapiretningen Dialektisk adfærdsterapi (DAT), behandling af selvskade og selvmordstruede personer. Hun er uddannet på Angstklinikken på Århus Universitet i angstbehandling af børn (6-12 år) med Cool Kids® – en kognitiv behandlingsmetode og anvender også angstbehandling for unge (13-19 år) med Chilled®

 

Behandling

Heidi behandler voksne med stress, angst, depression, traumer og sorg, livskriser og senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Hun anvender traditionel psykoterapi individuelt og i gruppe (2-8 pers.). Ved angst- og stressbehandling anvendes desuden psykoedukation (undervisning i tilstanden) og elementer fra kognitiv terapi. Hun behandler og udreder også børn og unge med blandt andet ADHD, OCD, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd og psykoser fra 4 års ansættelse i Børne- og ungdomspsykiatrien i Viborg og Aarhus.

 

Supervision

Heidi Superviserer psykologer, tværfaglige grupper og arbejdspladser med et udfordret samarbejde eller arbejdsmiljø.

 

Psykologisk undersøgelse

Heidi har en specialiseret uddannelse og bred erfaring med psykologiske undersøgelser af børn, unge og voksne: Undersøgelser af de kognitive funktioner, neuropsykologiske undersøgelser, personlighedsundersøgelser, retspsykologiske undersøgelser og udredning af psykiatriske tilstande.

 

Undervisning

Heidi har erfaring med undervisning i supervision, udviklingspsykologi, børne- og ungdomspsykiatri, håndtering af selvmordstruede adfærd (for professionelle der arbejder med mennesker) og mentorskab. Heidi blev læreruddannet på Ilinniarfissuaq i 1997.

 

Betaling

Der kan betales med kontant eller ved bankoverførsel.

 

CV Heidi Lindholm