Priser

Dansk Psykolog Forening-ip siunnersuutaanut akissarititagut naleqqussarsimavagut piuminarsarlugilli imannak Maj 2021-miit inissippagut:

Vore vejledende priser er afstemt efter Dansk psykolog Forenings anbefalinger, dog forenklet til faste dags- og timepriser på denne måde. Pr. 1. Maj 2021 er vore priser ændret til:

Inunnut ataasiakkaanut

Individuelle samtaler:                                     1200 kr. konsultation (45-60 min.)

Supervision:                                                      1200 kr./konsultation (45-60 min.)

Akut krisesamtale med min. 1 dags varsel                                     1.300 kr./time

Børn, ledsaget af forældre                                                    1.100 kr./konsultation

Aappariinnut imal. marlukkaartunut

Parsamtaler, terapi og supervision

Gruppenut marlunnik annerusunit :                                               1.700 kr./time

Grupper (supervision/terapi) af mere end 2 personer:                2200 kr./time

Undervisning:

– på timebasis                                                          efter aftale –   2.100kr./time

– dagsbasis (f.eks. temadage)                                     efter aftale –   Ca. 10.000 kr./dag

– 2-5 dage i træk (f.eks. kurser)                                   efter aftale –   Ca. 9.000 kr./dag

– længerevarende forløb                                            efter aftale –   ca. 8.500 kr./dag

– rejsedage                                                                         ca. 4.000 kr./rejsedag

hvor det er mest hensigtsmæssigt, f.eks. ved aftale om større eller mangesidige opgaver, udformes kontrakt.

Betaling:

Det er desværre ikke muligt at betale med Dankort eller andre elektroniske kort hos os, men vi fremsender faktura månedsvis eller efter aftale.

Det er også muligt at betale kontant i forbindelse med konsultationerne.

Hvis du bliver forhindret i at komme til din aftalte tid, undgår du at betale fuld takst, såfremt du melder afbud senest dagen før. Ved senere afbud eller udeblivelse vil der blive fremsendt regning for timen