Priser

Dansk Psykolog Forening-ip siunnersuutaanut akissarititagut naleqqussarsimavagut piuminarsarlugilli imannak januar 2018-miit inissippagut:

Vore vejledende priser er afstemt efter Dansk psykolog Forenings anbefalinger, dog forenklet til faste dags- og timepriser på denne måde. Pr. 1. januar 2018 er vore priser ændret til:

Inunnut ataasiakkaanut

Individuelle samtaler, terapi og supervision:                     1.000 kr./konsultation (45-60 min.)-

Akut krisesamtale med min. 1 dags varsel                        1.300 kr./time

Børn, ledsaget af forældre                                                 1.100 kr./konsultation

Aappariinnut imal. marlukkaartunut

Parsamtaler, terapi og supervision                                     1.600 kr./time –

Gruppenut marlunnik annerusunit

Grupper (supervision/terapi) af mere end 2 personer:                  2100 kr./time –

 

Undervisning:

– på timebasis                                                          efter aftale –   2.100kr./time

– dagsbasis (f.eks. temadage)                                efter aftale –   Ca. 10.000 kr./dag

– 2-5 dage i træk (f.eks. kurser)                               efter aftale –   Ca. 9.000 kr./dag

– længerevarende forløb                                          efter aftale –   ca. 8.500 kr./dag

– rejsedage                                                            ca. 4.000 kr./rejsedag

hvor det er mest hensigtsmæssigt, f.eks. ved aftale om større eller mangesidige opgaver, udformes kontrakt.

 

Betaling:

Det er desværre ikke muligt at betale med Dankort eller andre elektroniske kort hos os, men vi fremsender faktura månedsvis eller efter aftale.

Det er også muligt at betale kontant i forbindelse med konsultationerne.

Hvis du bliver forhindret i at komme til din aftalte tid, undgår du at betale fuld takst, såfremt du melder afbud senest dagen før. Ved senere afbud eller udeblivelse vil der blive fremsendt regning for timen