Dansk Psykolog Forening-ip siunnersuutaanut akissarititagut naleqqussarsimavagut piuminarsarlugilli imannak 1. April 2023-miit inissippagut:

Vore vejledende priser er afstemt efter Dansk psykolog Forenings anbefalinger, dog forenklet til faste dags- og timepriser på denne måde. Pr. 1. april 2023 er vore priser ændret til:

Inunnut ataasiakkaanut: 1300 kr. konsultation (45-60 min.)

Individuelle samtaler:  1300 kr. konsultation (45-60 min.)

Supervision: 1300 kr./ konsultation (45-60 min.)

Akut krisesamtale med min. 1 dags varsel : 1.400 kr./time

Aappariinnut imal. marlukkaartunut / Parsamtaler, terapi og supervision

Gruppenut marlunnik annerusunit : 1.800 kr./time

Grupper (supervision/terapi) af mere end 2 personer:  2300 kr./time

Undervisning af Conni:

– på timebasis                                                               efter aftale –   2.100kr./time

– dagsbasis (f.eks. temadage)                                    efter aftale –   Ca. 10.000 kr./dag

– 2-5 dage i træk (f.eks. kurser)                                 efter aftale –   Ca. 9.000 kr./dag

– længerevarende forløb                                              efter aftale –   ca. 8.500 kr./dag

– rejsedage                                                                     ca. 4.000 kr./rejsedag

hvor det er mest hensigtsmæssigt, f.eks. ved aftale om større eller mangesidige opgaver, udformes kontrakt.

Betaling:

Betaling sker med bankoverførsel efter fremsendt faktura.

Hvis du bliver forhindret i at komme til din aftalte tid, undgår du at betale fuld takst, såfremt du melder afbud senest dagen før. Ved senere afbud eller udeblivelse vil der blive fremsendt regning for timen