Amalia Lynge Pedersen

Praksisoplysninger: Malugiuk – NB.  Onlinekkut oqaloqateqartarpunga/ Jeg tilbyder online samtaler via Teams eller Skype

Ukioq inunngorfik / Fødeår: 1965

ukioq universitetimi naammassiffik /Kandidatår.: 1995

Autoriseret: 2000

SAAFFIGINNIFFISSAQ/ KONTAKTOPLYSNINGER

E mail: amalia@psykologi.gl

& alppsykologi@gmail.com

Tfl. Nr.: 58 26 26

Skype / Teams adresse : Amalia@Lynge.onmicrosoft.com

Skype: psykologi_amalia

Oqarasuaatikkut / Telefon: Ulluinnarni /Hverdage fra kl. 8.00-15.
Oqaloqateqarnermi matoqqasarpoq / Lukket under samtaler

Onlinekkut oqaloqateqartarpunga:  Inuusuttut, inersimasut aamma inulerisunut supervision

TILBYDER online samtaler: Unge, Voksne og Supervisionsopgaver

ERFARING/INTERESSER                     

 • Psykologisk Behandling
 • Børn, unge, par og voksne
 • Ungdomspsykiatri
 • Familie- og parterapi
 • Selvskadende adfærd
 • Angst og depression
 • Stress
 • Selvværd og selvtillid
 • Supervision af Psykologer og
 • andre faggrupper
 • Formidling og forskning

ARBEJDSTILGANG: I mit arbejde anvender jeg primært elementer fra den Narrative, Psykodynamiske, Systemiske, Eksistentielle og Kognitive terapi.

Psykoterapi kan ændre vores tankegang, følelser og handlemåder og er en livslang investering.

Kortfattet om metoderne

Narrativ tilgang i terapi.

I vores grønlandske kulturelle arv og samværsform anvender vi i høj grad af vore fortællinger. Således er vores identitet blandt andet påvirket af vores kultur og samfunds fortællinger. Vi har igennem generationer undergået store forandringer som folk og som land. Vi har mange gode historie, men vi kan også bære på historier, som er uhensigtsmæssige for vores liv.

Ved narrativ terapi arbejdes der med udgangspunkt i at mennesket indeholder mange historier – livshistorier. Egenopfattelsen af ens historie – ens egen fortælling – er med til at forme en selv. Således har vi tendens til at være i historien om os selv. Ved at arbejde med sine alternative fortællinger og eller at arbejde på at udvide de allerede eksisterende fortællinger man har kan der skabes forandring.

Psykodynamisk tilgang

Tager udgangspunkt i, at individets følelser og tænkning i tilværelsen tager afsæt i barndommens oplevelser. Forholdet til forældrene og omgivelserne har påvirket udviklingen af ens selvopfattelse og den måde man forstår tilværelsen på. Indsigt i ubevidste psykologiske processer og følelsesmæssige reaktioner kan give øget selvindsigt og forståelse.

Systemisk metode

Tager udgangspunkt i en forståelse af, at menneskets problem ikke alene tilhører individet, men er opstået i og vedligeholdes af det sociale samspil, som individet indgår. Således arbejdes der udfra at inddrage et større system i forståelsen af problemerne.

Eksistentiel terapi

Tager udgangspunkt i livets fire grundvilkår (Jvf. Irvin D. Yalom) nemlig:

 • Døden – bevistheden om at vi alle skal dø, livet og døden som hinandens forudsætninger, døden som urkilde til angst og psykologiske spændinger.
 • Friheden – Ansvar og Vilje. Vi har det fulde ansvar for de valg vi træffer i vores liv og for de handlinger vi gør.
 • Isolationen – vi fødes alene og dør alene. Livet indeholder en fundamental ensomhed.
 • Meningsløsheden – Hvad er livets mening? Hvorfor er vi til, hvorfor er vi sat til verden, hvad lever vi for, hvad skal vi leve efter.

Kognitiv terapi

Tager udgangspunkt i en indsigtsgivende terapiform. I denne metode arbejdes der med at udvikle individets evne til at tænke realistisk og handle baseret på fornuft og logik. Således kan der ske en øgning af kvaliteten af egne handlemuligheder og en bedring af egne oplevelser og følelser. I denne terapiform bruges forskellige teknikker, som har til formål at identificere de hændelser, som har udløst problemerne og de følgende negative tanker, handlinger og følelser.